Високоефективні раси дріжджів і молочнокислих бактерій для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При дослідженні технологічних властивостей виділених штамів дріжджів встановлені їх значні переваги над виробничими культурами, зокрема генеративної здатності, бродильної активності, здатності обумовлювати відмінні органолептичні показники напоїв та ін. In the study of technological properties of selected strains of yeast are set to their significant advantages over industrial crops, including generative capacity, fermentation activity, the ability to specify different organoleptic and other beverages. The use of innovative cultures for fermented beverages lactic acid bacteria, including Streptococcus diacetilactisheterofermentatyvny haromato utvoryuyuchyh homofermentatyvnyh and Enterococcus faecium K- 77D and Lactobacillus plantarum AN 11/16.Provedeni in a production environment research and industrial production developed soft fermented beverages confirmed the high efficiency of the proposed technology races microorganisms.

Опис

Ключові слова

ферментовані напої, асоційовані культури, мікроорганізми, fermented beverages, associated culture, microorganisms, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Високоефективні раси дріжджів і молочнокислих бактерій для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв / В. Л. Прибильський, Н. К. Коваленко, В. С. Підгорський та ін. // Проблемы старения и долголетия : научно-практический журнал. - 2011. - Т. 20, № 2, – С. 229 – 234.

Зібрання