Шляхи технічного та функціонального вдосконалення пакувальних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні зразки пакувальних машин - це інтегральні технічні комплекси, створені на базі мехатронних функціональних модулів. Кожен модуль є функціонально і конструктивно самостійним виробом з великою кількістю синергетически пов'язаних між собою характеристик і параметрів. Сукупність таких модулів в технічному комплексі призначена для реалізації технологій упаковки. У сучасних умовах виробництва і реалізації готової продукції до пакувальних машин пред'являють значна кількість вимог, які можна виконати тільки на основі впровадження наукоємних технологій проектування. У статті виділені і обґрунтовані такі основні напрями функціонального і технічного вдосконалення пакувальних машин: структурні, кінематичні, технологічні, процесні, інформаційні та санітарно-гігієнічні. Широке впровадження цих напрямків буде сприяти розвитку технологічної платформи, яка об'єднує попит та пропозицію.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, пакувальні машини, функціональні модулі, мехатронні модулі, синергетика, компонування, старт-матеріали, технічні комплекси, машинний зір, штучний інтелект, упаковочные машины, функциональные модули, мехатронные модули, компоновка, смарт-материалы, технические комплексы, машинное зрение, искусственный интеллект, packing machines, functional modules, mechatronic modules, synergetics, layout, smart materials, technical complexes, machine vision, artificial intelligence

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Шляхи технічного та функціонального вдосконалення пакувальних машин / О. М. Гавва, М. В. Якимчук, Л. О. Кривопляс-Володіна // Упаковка. – 2018. - №1. - С 39-44

Зібрання