Формування логістичної стратегії діяльності підприємств молокопереробної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних засад формування логістичної стратегії та розробленню теоретичних і практичних рекомендацій щодо формування логістичної стратегії діяльності молокопереробних підприємств. The thesis is devoted to research of theoretical and methodological foundations of the formation the logistic strategy and development of theoretical and practical recommendations on the formation of logistic strategy of milk-processing enterprises’ activity.

Опис

Ключові слова

логістика, стратегічне логістичне управління, логістична стратегія, logistics, strategic logistic management, logistic strategy

Бібліографічний опис

Рудківський О. А. Формування логістичної стратегії діяльності підприємств молокопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Рудківський Олег Анатолійович ; НУХТ. - К., 2015. - 22 с.