Сучасний стан та шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти капіталізації вітчизняних банків. Проаналізовано процеси капіталізації банківської системи України. Визначено рівень капіталізації банків в Україні. Наведено заходи для поліпшення процесів консолідації. Визначено перспективи капіталізації та консолідації банків.

Опис

Ключові слова

власний капітал банку, капіталізація, консолідація, злиття, індекс Херфіндаля-Хіршмана, total equity of bank, capitalization, consolidation, merger, the Herfindahl-Hirschman index, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лисенок, О. В. Сучасний стан та шляхи підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків / О. В. Лисенок, В. М. Ляховецька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні науки. – Херсон : Херсонський державний університет, 2017. – Вип. 27. – Ч. 3. – С. 55–58.

Зібрання