Очищення води мембранними методами

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено експериментальні дослідження. The article presents experimental studies.

Опис

Ключові слова

ультрафільтрація, зворотній осмос, мембрані методи, водоочищення, ultrafiltration, reverse osmosis, membrane methods, water purification, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Гусятинська, Н. А. Очищення води мембранними методами / Н. А. Гусятинська, Т. П. Подорога // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип. 30. - С. 6-9.

Зібрання