The socio-economic development of Ukrainian economy: «resources curse» phenomenon

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Особливостями прояву феномена "ресурсного прокляття" у рамках світової економіки є розглянутий і визначений його вплив на тенденцію економічного зростання; структура й динаміка національне багатство України і країн Вишеградської четвірки. В статті пропонується авторська позиція в у зв'язку з розгортанням ефекту "ресурсного прокляття" у межах національної економіки - ріст національне багатство за рахунок виснаження природного капіталу, що додатково збільшує недостатнє відтворення основних засобів виробництва. The features of «resources curse» phenomenon display within the world economy limits are considered and its influence on the economic growth tendency is determined; structure and dynamic of Ukraine national wealth forming and countries of Visegrád Four are compared; author position in relation to the deployment of «resources curse» effect within national economy limits - national wealth growth through natural capital exhausting which additionally increases insufficient reproduction of capital assets is validated.

Опис

Ключові слова

прокляття ресурсів, економічне зростання, природний капітал, виробничий капітал, resources curse, economic growth, natural capital, produced capital, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Burlutski, Sv. The socio-economic development of Ukrainian economy: «resources curse» phenomenon / Sv. Burlutski, S. Burlutski // Formation strategy of economic structures: the tools and practices : collective monograph. – Riga : «Landmark» SIA, 2016. – P. 25–35.

Зібрання