Удосконалення процесу адсорбційного зневоднення етанолу та його апаратурне оформлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню процесу адсорбційного зневоднення етанолу природними сорбентами. The thesis is devoted to the improvement of the process of adsorption of ethanol dehydration of natural sorbents.

Опис

Ключові слова

етанол, природні дисперсні мінерали, адсорбційне зневоднення, морденіт, mordenite, ethanol, natural mineral dispersion, adsorption dehydration

Бібліографічний опис

Корнієнко, В. В. Удосконалення процесу адсорбційного зневоднення етанолу та його апаратурне оформлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Корнієнко Володимир Вікторович ; НУХТ. - Київ, 2016. - 24 с.