The researches of consumers’ impact instruments in marketing

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The basic reasons by which marketers can influence the consumer were allocated. Different approaches to the study of consumer`s behavior motivation were considered and analyzed. Also, the most appropriate theories that are used to form instruments of the consumer’s influence were studied.Основні причини, яким маркетологи можуть впливати на споживача були виділені. Різні підходи до вивчення поведінки мотивація споживача були розглянуті і проаналізовані. Крім того, були вивчені найбільш підходящим теорій, які використовуються для форми інструментів впливу на споживача.

Опис

Ключові слова

needs, theory of motivation, reasons, consumer, research, потреби, причин, теорії мотивації, споживача, дослідження, причины, потребителей, потребности, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Chornous, L. The researches of consumers’ impact instruments in marketing / L. Chornous, M. Kochmaruk, T. Vasilko // Nauka i studia. – Przemyśl, Sp. z o.o. «Nauka i studia». - 2013. - № 4 (72). – P. 5-10.

Зібрання