Використання теплових насосів в харчових і мікробіологічних системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто можливість використання теплових насосів у харчових системах, з метою отримання подвійного ефекту - вирішення задачі стабілізації температури культуральних середовищ та використання вторинних трансформованих теплових потенціалів рідинної фази і навіть теплоти відпрацьованого повітря аераційної системи. The possibility of using heat pumps in food systems, in order to obtain a double effect - to solve the problem of temperature stabilization of the culture medium and secondary transformed thermal potential liquid phase and even heat exhaust air aeration system.

Опис

Ключові слова

теплові насоси, цикл Карно, культуральне середовище, аераційна система, стабілізація, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, heat pump, Carnot cycle, culture medium, aeration systems, stabilization, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Використання теплових насосів в харчових і мікробіологічних системах / А. І. Соколенко, О. А. Білик, І. Ф. Максименко, Л. А. Федоренко // Технологічні комплекси. – 2013. – № 1 (7). – С. 171-174.

Зібрання