Конкуренція на ринку страхових послуг Німеччини у 1999-2010 роках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автором виконано детальний огляд стану конкурентоспроможності страхового ринку Німеччини за останнє десятиліття, що базується на багатофакторній оцінці показників страхового ринку. Здійснено порівняння даних і кількісних індексів страхових ринків країн світу. Результати аналізу підтверджують високий рівень розвитку німецького страхового ринку і в той же час виявляють недоліки нерівномірного розподілу фінансових послуг. Запропонована методологія являє собою наукове наближення для ефективного моніторингу ринку уповноваженими органами. Робота є результатом наукового стажування автора у Німеччині в рамках україно-німецького співробітництва. Author investigates the competitiveness in the German insurance industry of last decade in details, based on the multifactorial determination of the indexes of insurance market. It is compared the data and quantitative indexes for insurance markets of different countries. The results of the analysis indicate that German insurance market has high economic performance and at the same time it is not perfectly structured and distributed. The developed method represents the scientific approach application in the efficient monitoring system of authorized bodies. Work is the result of scientific fellowship of the author in Germany within the framework of the Ukrainian-German collaboration.

Опис

Ключові слова

страховий ринок, конкуренція, індекс Герфіндаля-Гіршмана, концентрація, кафедра фінансів, insurance market, competition, Herfindahl-Hirshman index, concentration

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Конкуренція на ринку страхових послуг Німеччини у 1999-2010 роках / Л. В. Шірінян // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 1, № 4. – С. 490-511.

Зібрання