Еколого-фізіологічні особливості рудої нориці в умовах антропогенного забруднення довкілля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На відстані 500 м на південний схід від Трипільської ТЕС виявлено підвищений вміст у ґрунтах рухомих форм Pb, Cd, Cr, Ni та Co, що значно (у 3–5 разів) перевищує рівні, характерні для території природного заповідника. Зареєстровані морфофізіологічні відмінності свідчать про генералізовані зміни в організмі нориць внаслідок процесів інтенсифікації метаболізму з ознаками виснаження.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, руда нориця, важкі метали, морфофізіологічні параметри, забруднення, метаболізм, рыжая полевка, тяжелые металлы, морфофизиологические параметры, загрязнение, метаболизм, вank vole, heavy metals, morphological-physiological indexes, pollution, metabolism

Бібліографічний опис

Задира, С. В. Еколого-фізіологічні особливості рудої нориці в умовах антропогенного забруднення довкілля / С. В. Задира, Д. В. Лукашов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 178. – С. 162-168. – (Серія. Біологія, біотехнологія, екологія).

Зібрання