Аналіз системи керування для промислового кондиціонера із парозволожувачем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто метод керування за “оптимальним режимом” промисло­вого кондиціонера.Проведено аналіз системи штучного мікроклімату та запропоновано параметрич­ну схему системи керування промис­ловим кондиціонером. Може вико­ристовуватися спеціалістами для синтезу та аналізу системи керування кондиціонерів. Presents a method of control "optimum mode" industrial air conditioner. The analysis of the artificial climate and proposed parametric diagram of the control of industrial air conditioning. Can be used by practitioners for synthesis and analysis of the control system of air conditioners.

Опис

Ключові слова

кондиціонер, air conditioning, метод оптимального режиму, method of optimal, параметрична схема, parametric diagram, система керування, management system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Голінко, І. М. Аналіз системи керування для промислового кондиціонера із парозволожувачем / І. М. Голінко, В. Г. Трегуб // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2012. - № 6/8 (60). - С. 14-18.

Зібрання