Особливості синтезу трегалозоміколатів за різних умов росту Rhodococcus Erythropolis ЕК-1 на етанолі і гексадекані

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Внесення фумарату і цитрату (окремо і разом ) у середовище культивування R hodococcuserythropolis ЕК -1 з гексадеканом, а також фумарату у середовище з етанолом супроводжувалося інтенсифікацією синтезу поверхнево-активнихтрегалозоміколатів, про що засвідчило підвищення за такихумов активності ферментів глюконеогенезуі трегалозофосфа тсинтази. Adding fumarate and citrate (separately and together) in the culture medium -1 R hodococcuserythropolis EC of hexadecane and fumarate environment to ethanol was accompanied by intensification synthesis aktyvnyhtrehalozomikolativ surface, as demonstrated by the increasing activity of enzymes suchconditions hlyukoneohenezui trehalozofosfa tsyntazy.

Опис

Ключові слова

трегалозоміколати, трегалозофосфатсинтаза, інтенсифікація синтезу, trehalozomikolaty, trehalozofosfatsyntaza, intensification synthesis, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Особливості синтезу трегалозоміколатів за різних умов росту Rhodococcus Erythropolis ЕК-1 на етанолі і гексадекані / Т. П. Пирог, Т. А. Шевчук, Ю. О. Клименко, Д .О. Тарасенко // Харчова промисловість. — 2009. — № 8. — С. 11-14.

Зібрання