Оцінка стабільності фінансового стану підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття “фінансова стабільність», визначено основні її складові. Запропоновано авторський методичний підхід до оцінки фінансової стабільності. Розроблена методика апробована для підприємств торгівлі.оценке In this article the essence of the concept of "financial stability", defined its main components. The author's methodical approach to assessing financial stability. Developed method has been tested for trade.

Опис

Ключові слова

фінансова стабільність підприємства, ресурсна стійкість, потенційна стійкість, фінансова стійкість, financial stability of enterprise, resurse stability, potentiale stability, financial stability, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Керанчук, Т. Л. Оцінка стабільності фінансового стану підприємства / Т. Л. Керанчук // Економічний часопис. - 1999. - № 1. - С. 42-47.

Зібрання