Системи автоматизації та управління в харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання мікропроцесорної техніки в управлінні виробництвом - це важлива риса технічної інфраструктури сучасного суспільства. Промисловість, транспорт, системи звязку залежать від автоматичних систем управління. Цифрові системи відіграють важливу роль, і в багатьох випадках не існує рельної альтернативи мікропроцесорному управлінню процесами. The use of OPC technology in production management - an important feature of the technical infrastructure of modern society. Industry, transport and communication system depends on automatic control systems. Digital systems play an important role, and in many cases there is no alternative relnoyi OPC process management.

Опис

Ключові слова

OPC, мнемосхема, коптильна камера, автоматизація, mimic panel, smoke chamber, automation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Левченко, О. І. Системи автоматизації та управління в харчовій промисловості / О. І. Левченко, В. М. Сідлецький, О. В. Половко // Мясной бизнес. - 2005. - № 7(36). - С. 4-5.

Зібрання