Theoretical and methodological fundamentals of the modern paradigm of quality management in the field of tourism

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Modern effective management in the tourism industry involves the introduction of a quality management system as a means of achieving competitiveness, gaining confidence in products/services from consumers. A quality management system (QMS) is a set of interrelated or interdependent elements that provides an opportunity to set policies, objectives, and guide and control the activities of a tourism organization to improve the quality of services provided. This system consists of organizational structure, techniques, processes and resources required for overall quality management.
Сучасний ефективний менеджмент в індустрії туризму передбачає запровадження системи управління якістю як засобу досягнення конкурентоспроможності, завоювання довіри до продукції/послуги з боку споживачів. Система управління якістю (СУЯ) — це набір взаємопов’язаних або взаємозалежних елементів, який надає можливість встановлювати політику, цілі, а також направляти та контролювати діяльність туристичної організації з метою підвищення якості послуг, що надаються. Ця система складається з організаційної структури, методів, процесів і ресурсів, необхідних для загального управління якістю.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Theoretical and methodological fundamentals of the modern paradigm of quality management in the field of tourism / V. Baіev, I. Bakhov, T. Mirzodaeva, O. Rozmetova, N. Boretska // Journal of environmental management and tourism. – JEMT, 2022. – Vol. 13, № 2 (58). – Рp. 338-345.

Зібрання