Факторний аналіз ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано моделі факторного аналізу, що можуть застосовуватися для проведення факторного аналізу ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості за обраним показником ресурсовіддачі. На основі запропонованого узагальнюючого показника ефективності проведено факторний аналіз ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості та визначено основні фактори, які впливають на неї. Доведено, що найбільший вплив на узагальнюючий показник ресурсовіддачі має зміна чистої продукції та вартість оборотних засобів підприємств.

Опис

Ключові слова

факторний аналіз, цукрова промисловість, ефективність, factor analysis, sugar industry, efficiency, чиста продукція, ресурсовіддача, clean products, resource efficiency

Бібліографічний опис

Британська, Н. Н. Факторний аналіз ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості України / Н. Н. Британська // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 6. – С. 54–62.

Зібрання