Візуальна інтерпретація технологічних процесів цукрового виробництва з використанням методу «Обличчя Чернова»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено приклад контролю параметрів сoкooчищувального відділення цукрового виробництва шляхом візуального представлення багатовимірних даних методом когнітивної інтелектуальної візуалізації "Обличчя Чернова" в пакеті STATISTICA, що уможливлює в найкоротший час виявити загальну тенденцію показників, знайти та осмислити закономірності в наборі багатовимірних даних, не проводячи при цьому їх попередній аналіз, а приймаючи рішення вже на основі отриманих результатів роботи методу. An example of the control of sugar production sokoochistnogo separation parameters by visual representation of multidimensional data by cognitive intellectual visualization "Face Chernova" in STATISTICA package that will reduce the time to identify the general trend indicators to find and make sense of patterns in a set of multi-dimensional data without conducting with their preliminary analysis and making the decision already on the basis of the results of the method.

Опис

Ключові слова

інтелектуальна візуалізація, пакет STATISTICA, система підтримки прийняття рішень, intelligent visualization, decision support system, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Маковецька, С. В. Візуальна інтерпретація технологічних процесів цукрового виробництва з використанням методу «Обличчя Чернова» / С. В. Маковецька, О. М. М’якшило // Товари і ринки. – 2015. - № 2 (20). - С. 156-167.

Зібрання