Аналіз споживчих мотивацій та їх використання в практичній діяльності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано основні мотиви та мотивацію потенційних споживачів. Розглянуто теорії мотивації, найбільш прийнятні для використання у практичній діяльності підприємств з точки зору маркетингу, та визначено способи їх застосовування у комерційній діяльності задля підвищення її ефективності. The main reasons and motivation of the consumer’s behavior are defined in the article. The motivation theories that are the most appropriative for use in enterprise’s practical activity from point of view of the marketing are considered. The ways of their use in commercial activities for increasing of its efficiency are determined.

Опис

Ключові слова

мотив, мотивація, потреба, поведінка споживача, теорії мотивації, motive, motivation, needs, consumer behavior, theory of motivation, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Скригун, Н. П. Аналіз споживчих мотивацій та їх використання в практичній діяльності підприємств / Н. П. Скригун, М. В Кочмарук, К. Ю. Семененко // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, Ч. 12. – С. 43-46.

Зібрання