Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасні інформаційні системи менеджменту, обґрунтовано необхідність інформаційного забезпечення для успішного управління організацією. Проілюстровано взаємодію автоматизованої інформаційної системи з менеджментом, а також визначено основні тенденції розвитку сучасних інформаційних систем менеджменту. Analyzed modern information management system, the necessity of information support for the successful management of the organization. Illustrated the interaction of automated information management system, and the basic trends of modern information management systems.

Опис

Ключові слова

автоматизована інформаційна система, менеджмент інформаційних систем, творча система, automated information system, menedzhment information systems, creative system

Бібліографічний опис

Нещадим, Н. О. Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту / Н. О. Нещадим // Наукові праці НУХТ. — 2010. — № 36. — С. 5-10.

Зібрання