Науково-статистичні матеріали земських агрономів В. Л’Етьєнна, П. Гавсевича, Т. Зенченка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті окреслюється внесок українських земських діячів, агрономів, активних членів агропросвітницьких товариств – В. Л’Етьєнна, П. Гавсевича і Т. Зенченка – у дослідження сільськогосподарських товариств Лівобережної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. В статье определяется вклад украинских земских деятелей, агрономов, активных членов агропросвитницьких обществ – В. Л’Етьенна, П. Гавсевича и Т. Зенченко – в исследование сельскохозяйственных обществ Левобережной Украины конца XIX – начала ХХ в. The article outlines the contribution of Ukrainian agrarian leaders, agronomists active members ahroprosvitnytskyh societies – V. L'Etyenna, P. and T. Havsevycha, Т. Zenchenko – the study of agricultural societies Left-Bank Ukraine late XIX – early XX century.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, сільська громадська статутна ініціатива, громадський агропросвітницький рух, земство, українське селянство, a village statutory initiative, agro public educational movement, council, Ukrainian peasantry

Бібліографічний опис

Силка, О. З. Науково-статитичні матеріали земських агрономів В. Л’Етьєнна, П. Гавсевича, Т. Зенченка / О. З. Силка // Гуржіївські історичні читання. – 2015. – Вип. 10. - С. 80–81.

Зібрання