Інвестиційні стратегії в аспекті організаційних змін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовані сутність та необхідність змін в організації у зв'язку з її життєвим циклом і згідно теорії фазових трансформацій бізнесу. Визначені необхідність та види інвестиційних стратегій для забезпечення змін в організації.

Опис

Ключові слова

організація, життєвий цикл, інвестиційна стратегія, операційна стратегія, організаційні зміни, теорія фазових трансформацій бізнесу, organization, life cycle, investing strategy, operating strategy, organization changes, theory of business phase transformations, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стахурська С.А. Інвестиційні стратегії в аспекті організаційних змін / С.А. Стахурська // Наукові праці НУХТ. - К. ; НУХТ, 2011. - № 41. - С. 95-99.

Зібрання