Scientific and technical improvement of functional modules of formation of structural elements of grouppackage

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Creation of a new packaging equipment that has a flexible structure and is versatile for different types of food, packaging materials and containers are a major challenge today. In this work the operation of putting of packing units by the new machine construction for group packing by the drive roller track has been researched, the duration oflayer putting has been defined, the methodology of definition of rational geometric, kinematic and force parameters of the mechanism of putting has been presented.Створення нового пакувального обладнання, яке має гнучку структуру та універсальне для різних видів продуктів харчування, пакувальних матеріалів та контейнерів, є сьогодні перспективним напрямком. У цій роботі досліджено операцію введення групової упаковки в пакувальні агрегати нової конструкції за допомогою приводних роликових доріжок, визначено тривалість формування шару, методику визначення раціональних геометричних, кінематичних та силових параметрів представлено механізм введення.

Опис

Ключові слова

drive roller track, packing unit, packing equipment, roller track, mechanism of collision, роликова напрямна, пакувальне обладнання, ролганг, пакувальна одиниця, механізм зіткнення, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Iakymchuk, M. Scientific and technical improvement of functional modules of formation of structural elements of grouppackage / М. Iakymchuk, О. Gavva, S. Tokarchuk // Journal of food and packaging science, technique and technologies. - 2016. - № 10. - P. 31-35.

Зібрання