Особливості управління маркетинговими процесами в АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті розкриті питання впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування та забезпечення результативності підприємств в умовах ринкової економіки. Обґрунтовується необхідність застосування маркетингу в АПК. На основі проведених досліджень в статті показані особливості управління маркетинговими процесами в АПК. This article deals with the questions of the influence of environmental factors on the functioning and effectiveness of software enterprises in the market economy. The necessity of application of marketing in agro-industrial complex. Based on these studies in the article displaying features of management of marketing processes in agro-industrial complex.

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетингові процеси, управління, marketing, marketing processes, management, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рябенко, В. В. Особливості управління маркетинговими процесами в АПК / В. В. Рябенко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К.: НАУ, 1999. – Вип. 14. – С. 190-195.

Зібрання