Модифікація механізму нагромадження капіталу в постіндустріальному суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблему модифікації механізму нагромадження капіталу в постіндустріальному суспільстві.
The problem of modifying the mechanism of accumulation of capital in postindustrial society.

Опис

Ключові слова

постіндустріальне суспільство, postindustrial society, капітал, первісне нагромадження капіталу, capital, primitive accumulation of capital, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Модификация механизма накопления капитала в постиндустриальном обществе / Т. А.Нікітіна // Стан та розвиток економічної науки у Київському університеті: ретроспектива, сучасність і перспектива: зб. наук. праць, 15-16 червня 2004р.: тези доп. - КНУ, 2004. - С. 40-41.

Зібрання