Підвищення ефективності розмельних систем в сортових хлібопекарських помелах пшениці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати досліджень вилучення борошна при подрібненні проміжних продуктів помелу у вальцьовому верстаті та ентолейторах ЕСМ-1,5. Показано зміни показників якості борошна після подрібнення при різних режимах обертання ротора ентолейтора. Запропоновано математичні моделі виходу борошна в ентолейторі в залежності від вилучення борошна у вальцьовому верстаті та колової швидкості обертання ротора ентолейтора. In clause results of research of extraction of a flour are resulted at crushing intermediate products of a grinding in roller mill the machine tool and centrifugal impactor ЕСМ-1,5. It is shown changes of quality of a flour after crushing at different modes of rotation of a rotor centrifugal impactor. It is offered mathematical models of an output of a flour in centrifugal impactor depending on extraction of a flour in roller mill the machine tool and speed of rotation of a rotor centrifugal impactor.

Опис

Ключові слова

ентолейтор, борошно, вилучення, вальцьовий верстат, ефективність, centrifugal impactor, flour, extraction, roller mill, efficiency, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Дмитрук, Є. А. Підвищення ефективності розмельних систем в сортових хлібопекарських помелах пшениці / Є. А. Дмитрук, Є. І. Харченко, О. П. Верещинський // Ukrainian Food Journal, 2013. - Vol. 2, Is. 2. – p. 165-170.

Зібрання