Розроблення раціональних режимів термічного оброблення зернових продуктів у технології сухих сніданків для військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі теоретичних і експериментальних досліджень вперше науково обґрунтовано та розроблено кранчі підвищеної харчової та біологічної цінності, збагачені рисовими та гороховими пластівцями. Встановлено оптимальні параметри обсмажування зернової суміші. Доведено, що температура обсмажування 140±5 °С не призводить до термічної деструкції продукту. За допомогою диференціального термографічного аналізу досліджено кількісні співвідношення форм зв’язку вологи в продуктах. Crunches with high food and biological values enriched rice and pea flakes have been scientifically underpinned and developed on the basis of theoretical and experimental studies at first. The optimum parameters of frying the grain composition have been determined. It was proved that the frying temperature 140±5 °C does not lead to thermal destruction of the product. Forms of water state in mushrooms were researched by the method of differential thermal analysis.

Опис

Ключові слова

кранчі, горохові пластівці, рисові пластівці, обсмажування, дериватограми, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, crunches, pea flakes, rice flakes, frying, derivatograms

Бібліографічний опис

Зінченко, І. М. Розроблення раціональних режимів термічного оброблення зернових продуктів у технології сухих сніданків для військовослужбовців / І. М. Зінченко, В. М. Ковбаса, В. А. Терлецька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т. 21, № 6. – С. 226–231.

Зібрання