Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки. Проаналізовано взаємозв’язок таких понять, як «ефект», «результат», «прибуток», «дохід», що є одними з основних категорій, які характеризують фінансово-економічні результати підприємства. Досліджено результати підприємства на різних етапах його діяльності залежно від їх форми, напряму використання та зацікавлених осіб. The article considers the main approaches to economic and financial results of the enterprise according to the current trends of economic development. Analyzed the relationship of concepts such as "effect", "result", "profit", "income", which is one of the major categories that characterize the financial and economic results of the enterprise. Studied results on the different stages of its activity depending on their shape, direction and use of the persons concerned.

Опис

Ключові слова

ефект, результат, прибуток, дохід, effect, result, profit, income, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства / М. І. Арич / Економіка і держава. – 2013. - № 7.

Зібрання