Аналіз стану обігових засобів на хлібопекарських підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено особливості формування та управління обіговими засобами на підприємствах хлібопекарської промисловості, оцінено можливості для створення умов для більш ефективного використання та управління обіговими засобами. Проаналізовано основні джерела формування та поповнення обігових засобів хлібопекарських підприємств з визначенням їх ефективності. Is investigated features of formation and management of circulating assets at the enterprises of bakery branch, is appreciated opportunities for creation of conditions for more effective utilization and management of circulating assets. That is analysed the basic sources of formation of updating of circulating assets of the bakery enterprises with determination of their efficiency.

Опис

Ключові слова

оборотні засоби, структура запасів, джерела формування оборотних засобів, working capital facilities, structure of industrial stocks, sources of working capital funds, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Аналіз стану обігових засобів на хлібопекарських підприємствах / О. В. Шереметинська // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. - № 24. – С. 300-307.

Зібрання