Інструментальна модель веб-орієнтованої програмної реалізації підсистеми підтримки прийняття рішень в складі програмного комплексу ситуаційного центру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з найбільш важливим завдань у вирішенні проблеми створення мережі Ситуаційних Центрів (СЦ) органів державної влади України стає відпрацювання типових рішень у різних сферах проблематики створення, впровадження і функціонування СЦ. Метою статті є спроба часткового заповнення деяких наявних прогалин у відношенні методологічного та інструментального забезпечення реалізації програмного комплексу СЦ.Відзначається беззаперечна доцільність застосування ітераційного (еволюційного) підходу до процесу проектування СЦ з урахуванням реальних вітчизняних умов та ризиків. В якості можливої основи прототипування СЦ розглядаються сучасні ECM(enterprise content management)-системи, що визначаються і позиціонуються як програмні комплекси управління корпоративним контентом. В рамках цих підходів пропонується інструмента-льна модель прототипу підсистеми підтримки прийняття рішень у складі комплексу СЦ, зокрема, на етапах підготовки і проведення наради. Під інструментальною моделлю розуміється сукупність програмних компонентів підсистеми і рішень щодо їх спільного застосування. Модель веб-орієнтованої програмної реалізації підсистеми включає: - програмну платформу Spring Framework, що загалом забезпечує побудову програмної інфраструктури підсистеми; - засоби бібліотеки Junit та програмної платформи Mockito для модульного та інтеграційного тестування програмного коду розроблюваної системи; - засоби об’єктно-реляційного відображення Hibernate для роботи з даними; - протокол HTTP Request-Response, як основу взаємодії серверної частини з клієнтською; - стандарт/специфікацію Open API опису інтерфейсів взаємодії між серверною та клієнтською частиною; - засоби формування web-сторінок для відображення у браузері користувача; - підхід і засоби неперервної інтеграції до розробки програмного коду СЦ на основі програмного продукту Jenkins.Сукупність програмно-технологічних рішень, представлених в моделі, успішно ап-робовано в системі підтримки прийняття рішень щодо формування і оперативної реконфігурації виробничих планів виконання договорів підприємства

Опис

Ключові слова

ситуаційний центр, прототипи програмних комплексів, ECM-системи, situational center, prototypes of software systems, ECM-systems, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Грибков, С. В. Розробка інформаційної технології планування виконання замовлень для харчового підприємства / С. В. Грибков, В. В. Литвинов, Г. В. Олійник // Математичні машини і системи. – 2020. – № 1. С. 73–81.

Зібрання