Психологічні особливості юнацького віку та їх вплив на формування фрустраційної толерантності майбутнього фахівця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються психологічні особливості пізнього юнацького віку з притаманної їм кризою «ідентичності» та феномен «фрустраційної толерантності». Аналізується вплив психологічних особливостей юнацтва на формування фрустраційної толерантності майбутнього фахівця. Визначаються психологічні властивості юнацтва, з урахуванням яких процес формування фрустраційної толерантності буде найбільш ефективним. In the article, psychological peculiarities of adolescence with the crisis of «identity» and the phenomenon of «frustration tolerance» are considered. The effect of psychological peculiarities of adolescence on the process of formation of frustration tolerance of future specialist is analyzed. The psychological peculiarities of adolescence, under the consideration of which the process of frustration tolerance of future specialist will be the most effective, are determined.

Опис

Ключові слова

криза «ідентичності», фрустраційна толерантність, юнацький вік, crisis of identity, frustration tolerance, late adolescence, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Психологічні особливості юнацького віку та їх вплив на формування фрустраційної толерантності майбутнього фахівця / Н. О. Божок // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». - Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. - № 1 (4). - С. 193-200.

Зібрання