Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сучасні ринкові тенденції форм комунікації із цільовими групами споживачів, а також тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) у розрізі нової комерційної реальності. З’ясовано, що пропорції використання засобів комунікації змінюються на користь digital-технологій. Встановлено, що для досягнення найбільшого комунікаційного ефекту необхідною є синергія онлайн та офлайн інструментів ІМК. Наведено розподіл інструментів ІМК для реального та віртуального економічного середовища та каналів комунікації для кожного з них. Проаналізовано існуючі методи формування системи ІМК, виявлено причини, з яких вони не здатні у повній мірі задовольнити потреби підприємства щодо використання найбільш ефективних комунікаційних інструментів. Запропоновано етапи процесу побудови комплексу ІМК, який відповідає сучасному етапу розвитку бізнес-процесів. The share of marketing communication tools aimed at capturing the consumers’ attention in the online space has grown and is constantly accelerating its pace. Therefore, enterprises prefer promotion on the Internet, because it guarantees greater effectiveness from their activities. But at the same time, the maximum communication effect can be achieved in synergy with offline tools, which, although they have faded into the background, still perform their communication function well. At this stage in the development of society, communication with consumers continues to be important, but is being transformed into more modern and interactive ways of interconnection. The level of confidence of our country’s population in online shopping has also grown, but this issue is still relevant for enterprises. Increasing the level of security of purchases on the Internet, increasing brand loyalty and the formation of a stable positive image among different segments of the population are relevant vectors for companies that among other things, through the IMC complex can be achieved. There is also a need to study the methods of forming IMC for different types of market and the possibilities of domestic enterprises for the economic adaptation of communication tools to foreign markets.

Опис

Ключові слова

нейромаркетинг, neuromarketing, нейромаркетингові дослідження, neuromarketing research, поведінка споживачів, consumer behavior, стимули, incentives, підсвідомість споживачів, consumer subconscious, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Скригун, Н. П. Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій / Н. П. Скригун, С. Б. Розумей, Н. О. Молін // Маркетинг і цифрові технології. – 2022. – Т. 6, Вип. 2. – С. 49-61.

Зібрання