Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого–початок березня 2014 року)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі сучасних досягнень юридичної науки і сучасного праворозуміння суспільних процесів в Україні аналізуються деякі дискусійні положення праць окремих вчених щодо оцінки Закону України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року №742-VII та постанови Верховної Ради України №750-VII від 22 лютого 2014 року «Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року №2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2959-VI, від 19 вересня 2013 року №586-VII». У формі дискусії висловлюються міркування автора стосовно оцінки цих нормативно-правових актів окремими вченими.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, Конституція України, оцінка нормативно-правових актів, відновлення дії окремих положень Конституції України, Constitution of Ukraine, evaluation of normative legal acts, renewal of the effect of some provisions of the Constitution of Ukraine

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Думка щодо оцінки нормативно-правових актів з відновлення дії окремих положень Конституції України (кінець лютого–початок березня 2014 року) / П. А. Рудик // Держава і право : зб. наук. праць «Юридичні і політичні науки». - К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – В. 69.

Зібрання