Інноваційна складова інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті показано сучасний стан і проблеми щодо активізації інноваційної діяльності підприємств. Розглянуто процес формування та розвитку інноваційних технологій та їх використання у процесі виробництва. Запропоновано заходи щодо патентування інноваційних технологій.

Опис

Ключові слова

кластер, модифіковані інновації, фільтрація, інноваційна продукція, дифузія, інтелектуальна власність, cluster, modified innovations, categorize, innovative products, diffusion, intellectual property

Бібліографічний опис

Череп, О. Г. Інноваційна складова інтелектуальної власності / О. Г. Череп, Є. В. Ситенко // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 38. – С. 142–147.

Зібрання