Визначення оптимальної стратегії контролю якості продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто економіко-математичну модель, що дає змогу оптимізувати стратегію контролю якості. Зазначено, що якість продукції в умовах сучасного виробництва — найважливіша складова частина конкурентоспроможності підприємства, тому їй необхідно приділяти постійну увагу. Система управління якістю об’єднує всі процеси, пов’язані із забезпеченням, проектуванням і збереженням якості. Зараз все більше спостерігається перехід до застосування наукових методів, які надають можливість удосконалити контроль за якістю продукції.

Опис

Ключові слова

контроль якості, математична модель, quality control, mathematical model, оптимізація, optimization, оптимальна стратегія, optimal strategy, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Медведєв, М. Г. Визначення оптимальної стратегії контролю якості продукції / М. Г. Медведєв, В. М. Романенко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 4. – С. 39–44.

Зібрання