Ультразвуковий інтерференційний рівнемір на просторовому битті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка і дослідження функціональної схеми рівнеміра на ультразвуковому битті, який за наявності високої звуковому битті, який за наявності високої що характерна для всіх інтерференційних ПВП, надає можливість компенсувати впливи неоднорідності повітряних потоків і їхньої температури на його зону вимірювання за рахунок об'єднання тракту випромінювання і приймання ультразвукових коливань. Research and development of functional diagram ultrasonic level meter on the beating that the presence of high sound beats, which in the presence of high that is typical for all interference VFR enables offset impacts heterogeneity of air flows and their temperature on its area measurement by combining the radiation path and reception of ultrasonic vibrations.

Опис

Ключові слова

похибка, error, вимірювання, measurement, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Рішан, О. Й. Ультразвуковий інтерференційний рівнемір на просторовому битті / О. Й. Рішан, С. В. Воронько // Науково-технічна інформація : науковий журнал. - 2014. - №1(59). - С. 52-58.

Зібрання