Використання основних виробничих фондів на київському м'ясокомбінаті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1976

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі проаналізована фондовіддача на Київському м’ясокомбінаті за 1965 - 1975 роки, виялена тенденція подальшого використання основних фондів на підприємстві. Авторами розраховано випуск продукції на одиницю потужності, проаналізовано цей показник за 1970 - 1974 роки і підтверджено тенденцію до його покращання. В статті обгрунтована необхідність створення на Київському м’ясокомбінаті автоматизованої системиі управління підприємством (АСУП), визначено перелік підсистем першої черги (техніко-економічного планування, оперативного управління основним виробництвом, управління збутом продукції, управління матеріально-технічним постачанням, бухгалтерського обліку. The paper analyzed the Kiev meatpacking plant assets ratio for 1965 - 1975 years later vyyalena trend of fixed assets in the enterprise. The authors calculated the output per unit of power analyzes, the figure for 1970 - 1974 years and found it tends to improve. In the article the need for a meat processing plant at Kiev automated systemand management (CAM), a list of subsystems of the first stage (feasibility planning, operational management of primary production, product sales management, management of logistics and accounting.

Опис

Ключові слова

підсистема АСУП, перша черга, потужність виробництва, основні фонди, фондовіддача, subsystem CAM, first of all, production capacity, fixed assets, capital, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Гончаренко, І. І. Використання основних виробничих фондів на київському м'ясокомбінаті / І. І. Гончаренко, Л. М. Чернелевський, // Харчова промисловість. - 1976. - № 4. - С. 12-15

Зібрання