Значение информационных технологий в формировании конкурентных преимуществ промышленных предприятий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье сделан акцент на важности информационных ресурсов и технологий в функционировании современных промышленных предприятий; исследованы преимущества, которые получит предприятие после внедрения информационных технологий; сделан вывод, что современным промышленным предприятиям невозможно победить в конкурентной борьбе без внедрения информационных технологий.

Опис

Ключові слова

конкурентоспособность предприятия, информационный ресурс, информационные технологии, внедрения информационных технологий, конкурентные преимущества, конкурентоспроможність підприємства, інформаційний ресурс, інформаційні технології, впровадження інформаційних технологій, конкурентні переваги, competitiveness of enterprise, informative resource, information technologies, introductions of information technologies, competitive edges, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ткаченко, О. Н. Значение информационных технологий в формировании конкурентных преимуществ промышленных предприятий / О. Н. Ткаченко // Молодой ученый. — 2015. — № 6. – С. 469-471.

Зібрання