Доступність продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті основа увага приділяється доступності харчових продуктів, яка повністю залежить від держаної політики. При цьому доступність розглядається з точки зору фізичної достатності та економічної доступності, що є актуальним в сучасних умовах розвитку України. Саме така спрямованість обумовлена низьким рівнем життя населення, значним падінням рівня здоров’я нації, кризовими демографічними та політичними процесами. The paper focuses on accessibility of food products, which is entirely dependent on the state policies. Thus accessibility is considered in terms of the physical availability and economic accessibility, which is actual in the present conditions of Ukrainian development. That is the thrust due to the low standard of living, a significant fall in the nation's health, crisis demographic and political processes.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, доступність, продукти харчування, продовольча безпека, принципи, споживчий кошик, accessibility, food products, food safety, principles, consumers baske

Бібліографічний опис

Сахненко, А. С. Доступність продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни / А. С. Сахненко // Збірник наукових праць. – Київ: НАУ, 2014. - Вип. 39. - С. 91-97.

Зібрання