Фінансовий аудит страховика як метод контролю і регулювання діяльності страхової компанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На відміну від традиційного уявлення про фінансовий аудит як про перевірку фінансової звітності, запропоновано авторський підхід до фінансового аудиту страховика, що враховує специфіку страхової діяльності і базується на включенні до аудиту елементів фінансового аналізу. Проведено вибірковий фінансовий аудит страховиків України за методикою автора. Unlike the traditional picture of financial audit as about the audit of financial records, the author going is offered near the financial audit of insurer which takes into account the specific of insurance activity and is based including of elements of financial analysis. The selective financial audit of insurers of Ukraine is conducted after the method of author.

Опис

Ключові слова

зовнішний фінансовий аудит, страховик, фінансовий аналіз, external financial audit, insurer, financial analysis, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Фінансовий аудит страховика як метод контролю і регулювання діяльності страхової компанії / Л. В. Шірінян // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7-8. – С. 114-119.

Зібрання