Тенденції розвитку харчової промисловості – технології продуктів для здорового харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із найважливіших завдань розвитку економіки України є всебічно обґрунтована та практично забезпечена політика інноваційного розвитку промисловості. Створення конкурентоспроможного комплексу зумовило розроблення та впровадження Концепції державної промислової політики, основним принципом якої визначено перехід промисловості на інноваційний тип розвитку. Реалізація цієї Концепції нерозривно пов’язана з необхідністю здійснення інноваційних процесів у діяльності підприємств, що насамперед потребує вирішення проблем своєчасного впровадження новацій у виробництво. Особливо важливою є реалізація цього процесу в харчовій промисловості, яка потребує впровадження новостворених або вдосконалених інноваційних технологій і випуску на їхній основі харчових продуктів з новими споживними та функціональними властивостями. Саме на таких технологіях та нових продуктах ґрунтується можливість вирішення пріоритетного на сьогодні завдання – створення в Україні індустрії оздоровчих продуктів для забезпечення ними усього населення з метою поліпшення стану здоров’я споживачів, підвищення якості їхнього життя, збереження генофонду нації.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, оздоровче харчування, харчові технології, інновації, соціально-економічні передумови, foods for well-being, food technologies, innovations, social and economical conditions, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Тенденції розвитку харчової промисловості – технології продуктів для здорового харчування / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Key Issues of Education and Sciences: Prospects for Ukraine and Poland : international Multidisciplinary Conference, 20-21 July, 2018, Stalowa Wola. - Poland,2018. - Vol. 3. - P. 96-100

Зібрання