Ion exchange membranes and activated carbon

Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Application of standard contact porosimetry to investigations of activated carbon, polymer ion exchange membranes and composites based on them is considered. The method allows us to research porous structure of swollen materials in a wide diapason of pore radii (from 1 nm to 100 μm), to recognize mechanism of composite formation, to find location of inorganic particles in one or other type of pores of the polymers, to estimate hydrophilic and hydrophobic porosity. Розглянуто застосування методу еталонної контактної порометрії для дослідження активованого вугілля, полімерних іонообмінних мембран та композитів на їх основі. Метод дозволяє вивчати пористу структуру у широкому діапазоні радіусів пор (від 1 нм до 100 мкм), встановлювати механізм формування композитів, ідентифікувати неорганічні частинки у тих або інших порах полімерів, оцінювати гідрофільну та гідрофобну пористість.

Опис

Ключові слова

ion exchange membranes, organic-inorganic composites, activated carbon, standard contact porosimetry, hydrophilic and hydrophobic pores, іонообмінні мембрани, органо-неорганічні композити, активоване вугілля, еталонна контактна порометрія, гідрофільні та гідрофобні пори

Бібліографічний опис

Volfkovich, Y. M. Ion exchange membranes and activated carbon / Y. M. Volfkovich, V. E. Sosenkin, Y. S. Dzyazko // Environmental Protection: from Sorbents to Membranes. – Kiev : ART OK, 2016. – С. 33–42.

Зібрання