Склад та соціально-правовий статус викладацького корпусу вищих гуманітарних закладів Наддніпрянщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано склад та соціально-правовий статус викладачів вищих гуманітарних закладів Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Article describes the socio-legal status and structure of higher humanitarian educational institutions of Naddnipranska Ukraine in the second part of XIX – the beginning of XX centuries.

Опис

Ключові слова

викладач, інтелігенція, професор, доцент, магістр, лектор, кафедра гуманітарних дисциплін, teacher, intellectuals, professor, associate professor, master, lecturer

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Склад та соціально-правовий статус викладацького корпусу вищих гуманітарних закладів Наддніпрянщини (друга половина XIX - початок XX ст.) / Н. М. Левицька // Гілея. - Вип. 64. - С. 12-17.

Зібрання