Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягіднихнапівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті на основі експериментального матеріалу з дослідження біохімічного складу заморожених плодів та ягід, зіставленого з аналогічними показниками свіжої сировини, проведено оцінку отриманих за вдосконаленою технологією напівфабрикатів за критеріями вмісту в них есенціальних біокомпонентів, органолептичних показників. На підставі цього зроблено висновок про ефективність запропонованої технології отримання швидкозамороженої продукції наетапах її виробництва, зберігання та дефростації. Зроблено цілком обʼєктивний висновок щодо перспектив розвитку такого ринку в Україні, виходячи зі сформованої стабільної бази сировини, в тому числі дикорослої, реальних переваг заморожування плодів і ягід перед іншими способами консервування, зростання культури харчування населення і пріоритетздорової їжі, а також широкої реклами для збільшення кола споживачів. А найвищої якості замороженої продукції можна досягти поєднанням штучногохолоду та методів кріопротекції./The authors of this article, having based on the experimental data of the researches of the biochemical composition of frozen fruit and berries and their comparison to the analogical indices for fresh raw materials, conducted the estimation of half-products obtained by the improved technology. The amounts of the essential biocomponents and the organoleptic indices served as the main assessment criteria. Therefore, the authors confirmed the effectiveness of the proposed technology of obtaining the quickfrozen products on the stages of their production, storage, and defrosting.The authors made the completely objective conclusion about the perspectives of development of such a market in Ukraine, regarding the formed stable base of plant raw materials, including those wild, the real advantages of freezing fruit and berries over the other ways of preservation, the increase of the nutritional culture among the population and the priorities of healthy food, and also the broad advertising campaigns to expand the circle of consumers.

Опис

Ключові слова

технологія оздоровчих продуктів, заморожування, ягоди, плоди, кріопротектори, technology of health products, freezing, berries, fruits, cryoprotectants, кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягіднихнапівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, № 1. – С. 150-159.

Зібрання