Застосування нейронних мереж для автоматизованої класифікації літератури у науково-технічній бібліотеці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто метод інтелектуального аналізу тексту за допомогою нейронних мереж. Запропонований метод використано для ідентифікації літературних джерел, що надходять у бібліотеку, з метою їх класифікації і каталогізації. На основі запропонованого методу розроблено і апробовано автоматизовану систему каталогізації літератури для науково-технічної бібліотеки Національного університету харчових технологій.

Опис

Ключові слова

нейронні мережі, нейронные сети, neural networks, автоматизація, бібліотека, каталогізація, автоматизация, библиотека, каталогизация, automation, library, cataloguing, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Кот, В. В. Застосування нейронних мереж для автоматизованої класифікації літератури у науково-технічній бібліотеці / В. В. Кот, О. М. М‘якшило // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 37. – С. 131-137.

Зібрання