Визначення динамічних крутних моментів, що діють на ротор турбогенератора ТГВ-200 при трифазних коротких замиканнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено дослідження і розрахунки величин електромагнітних параметрів, що обумовлюють виникнення знакозмінного крутного моменту на роторі генератора ТГВ-200 при трифазному короткому замиканні. Визначені складові електромагнітного моменту, що діють на ротор турбогенератора при різних випадках трифазного короткого замикання. Наведено графіки, що узагальнюють отримані результати розрахунків крутних моментів.
The calculations of electromagnetic parameters were investigated. The parameters are causing of alternating impact torque on the rotary shaft of the generator ТGV–200 under three phase short circuits. Analytical dependences were obtained for determination of components of electromagnetic impact torque on the rotary of turbogenerator under main operating conditions and different cases of short circuit. The charts generalize the results of calculations of torques.

Опис

Ключові слова

знакозмінний крутний електромагнітний момент, ротор турбогенератора, трифазне коротке замикання, вал турбогенератора, alternating impact torque, shaft of turbogenerator, electromagnetic moment, three phase short circuits, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Куєвда, В. П. Визначення динамічних крутних моментів, що діють на ротор турбогенератора ТГВ-200 при трифазних коротких замиканнях / В. П. Куєвда, Є. В. Штефан, Ю. В. Куєвда, Д. А. Башта // Енергетика та електрифікація. - 2011. - № 8. - С. 14-20.

Зібрання