Удосконалення інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств на основі інтелектуалізації процесу прийняття рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано як удосконалити інформаційно-керуючу систему сучасних енергетичних господарств за рахунок інтелектуалізації процесу прийняття рішення на основі отриманого об’єму інформації. Shows how to improve the information management system modern energy farms through the intellectualization of the process decision making based on the received volume of information.

Опис

Ключові слова

охорона праці, нормативно-правова база, інтелектуальний агент, інформаційний об’єкт, енергетичне господарство, безпека праці, інформаційно-керуюча система, abor protection, regulatory framework, intellectual agent, information object, energy economy, labor safety, information and control system, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Здановський, В. Г. Удосконалення інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств на основі інтелектуалізації процесу прийняття рішень / В. Г. Здановський, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Проблеми охорони праці в Україні : збірник наукових праць. – К. : ДУ «ННДІБОП», 2017. – С. 80-93.

Зібрання