Теоретичні аспекти формування складових інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи з еколого-економічного моніторингу на підприємствах харчової промисловості в контексті сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто особливості складових інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи еколого-економічного моніторингу з формування інформаційного забезпечення підприємств харчової промисловості. Визначено напрямки вдосконалення системи управління в сфері еколого-економічного моніторингу та екологічної модернізації харчових підприємств в контексті сталого розвитку. The article features are considered the features of the components of the intelligent information and analytical system of ecological and economic monitoring for the formation of information support of food industry enterprises. Directions for improving the management system in the sphere of ecological and economic monitoring and ecological modernization of food enterprises in the context of sustainable development have been determined.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, підприємства харчової промисловості, еколого-економічний моніторинг, модернізація, система управління, food industry enterprises, ecological and economic monitoring, modernization, management system

Бібліографічний опис

Орехівська, В. Теоретичні аспекти формування складових інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи з еколого-економічного моніторингу на підприємствах харчової промисловості в контексті сталого розвитку / В. Орехівська, А. Сірик, О. Євтушенко // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 119–126

Зібрання