Педагогічні технології фундаменталізації навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості системоутворювальних компо-нент професійної компетентності педагога, що становлять основу його творчої самореалізації і саморозвитку в контексті фундаменталізації навчання у вищій школі.

Опис

Ключові слова

фундаменталізація навчання, професійні компетентності, педагогічні технології, пізнавальна діяльність, fundamentalization of education, professional competencies, cognitive activity, pedagogical technologies, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Шатковська, Г. І. Педагогічні технології фундаменталізації навчання / Г. І. Шатковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – Вип. 22. – С. 193–197.

Зібрання