Динамічні ударні хвилі у стискуваних двофазних потоках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто нестаціонарний процес, що пов’язаний з ефектом стискування, який спричинює ударні хвилі (“стрибки ущільнення”). Проаналізовано закони змінення основних параметрів потоку: швидкості, щільності, тиску і температури під час утворення ударних (динамічних) хвиль.

Опис

Ключові слова

газорідинна система, газожидкостная система, gas-liquid system, динамічні ударні хвилі, уповільнений стрибок ущільнення, динамические ударные волны, замедленный скачок уплотнения, dynamic shock waves, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Марценюк, О. С. Динамічні властивості механічної системи кулькового подрібнювача / О. С. Марценюк, О. О. Дубінін, Г. О. Тахістова // Наукові праці НУХТ. - 2002. - Додат. до №12- С. 35-43.

Зібрання